Reference

REFERENCE

 

2019

1 Vodotehnika d.d. Koturaška cesta 49 10000 Zagreb Ugradnja virtualizacijskog storage clustera Microsoft Cluster in a box, Konfiguracija virtualizacije, Konfiguracija TS servera i klijentskih računala, Migracija korisničke baze podataka na nove diskove, Konfiguracija fail-over sistema na oba servera 25/01/2019 - 28/01/2019
2 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Uređenje sanitarija objekta Osnovne škole Kralja Tomislava i Osnovne škole Cvjetno naselje. Izvedeni su Građevinsko-obrtnički radovi prema glavnom projektu na uređenju sanitarnih čvorova u obje osnovne škole, radovi na izradi vodovoda i kanalizacije te radovi na elektroinstalacijama prema glavnom projektu. 24/09/2018 - 09/05/2019

2018

1 GRAD ZAGREB Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1.gardijske brigade "Tigrovi" i jedinice za posebne potrebe MUP-a RH Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Bravarski radovi i čelična konstrukcija na izradi požarnog stubišta uključivo građevinski radovi na izradi betonskog temelja Svi instalaterski radovi na izradi odsisne ventilacije kuhinjskog bloka 25/04/2018 - 05/06/2018
2 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Sanacija staklenih stijena u Osnovnoj školi Vugrovec-Kašina, PŠ Vugrovec. Izvedeni su građevinski i obrtnički radovi na izgradnji pročelja učionica od polikarbonatnih ploča (320 m2) te sanacija staklenih stijena na sportskoj dvorani 12 komada staklenih stijena dimenzije 460x245cm sa bravarskim profilima, folijama i rešetkama 09/07/2018 - 25/10/2018
3 ZET d.o.o. Ozaljska 105 10000 Zagreb Sanacija kosog krova autobusne radionice na lokaciji Trešnjevka. Izvedeni su radovi demontaže postojećeg krova od lesonit ploča te zbrinjavanje otpada. Izgradnja novog krova od izolacijskog panela sa ispunom od kamene vune 2.320,00m2 sa svim pratećim limarskim radovima. 24/09/2018 - 10/12/2018

2017

1 Vodotehnika d.d. Koturaška cesta 49 10000 Zagreb Modernizacija IT sustava Vodotehnike d.d. radi novog sustava fiskalizacije Nadogradnja servera HV-1 (dodatni procesor, RAM, diskovi), Nadogradnja servera HV-2 (RAM, diskovi), Dobava i instalacija Windows server 2016 Standard, konfiguracija virtualizacije i instalacija RDS CAL-ova, Konfiguracija TS servera i klijentskih računala, Migracija korisničke baze podataka na nove diskove, Konfiguracija fail-over sistema na oba servera, Dobava, doprema i instalacija PC računala. 12/2016 - 01/2017
2 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Širolina 4 10000 Zagreb Zamjena vrata na hidrantskim mrežama i drenažnim nišama u tunelima Pod Vugleš i Javorova Kosa, Veliki Gložac, Čardak i Rožman Brdo Izvedeni su strojobravarski radovi na demontaži te dobavi, izradi i ugradnji vrata te građevinski radovi na pripremi i završni građevinski radovi nakon postavljanja vrata 01/11/2016 - 17/03/2017
3 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Ulica grada Vukovara 41 10000 Zagreb Sanacija metalnih stepenica i zaštitne ograde na Autobusnom kolodvoru 28/02/2017 - 24/05/2017
4 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Dobava i ugradnja protupožarnih vrata stadiona Maksimir 04/2017
5 HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek Šetalište k.F.Šepera 1a 31000 Osijek Antikorozivna zaštita i bojanje ŽSTS na području Elektroslavonije Osijek Stanice su dimenzije 8200 x 1940 x 620 mm izrađene od UNP 10 stupovi, poprečni nosači UNP 12, ispuna rešetki među stupovima plosnato željezo 50 x 8 mm. Izvodi se premazivanje korodiranih dijelova ili cijele stanice sredstvom za pretvorbu hrđe u kemijski stabilnu podlogu, premaz spoja beton-čelik sredstvom PCI SECORAL 2K, premazivanje cijele stanice bojom sintol srebro. Premazuje se 65 komada ŽSTS. 27/06/2017 - 06/09/2017
6 Vodotehnika d.d. Koturaška cesta 49 10000 Zagreb Modernizacija IT sustava Vodotehnike d.d. sa ciljem implementacije aktivnog direktorija Dobava,doprema i ugradnja stolnih i prijenosnih računala, Nadogradnja i optimizacija postojećih računala, Dobava, doprema i ugradnja Dell Sonicwall firewall sustava za zaštitu mrežnog prometa, Implementacija aktivnog direktorija na serveru i 60 klijentskih računala. 15/06/2017 - 15/09/2017
7 HEP-ODS d.o.o. Elektra Sisak Ulica kralja Tomislava 42 44000 Sisak Izgradnja nadstrešnice u pogoskoj zgradi PU Topusko Izrada, dobava i montaža vruće cinčane čelične konstrukcije nadstrešnice dimenzija 35,5x8,5m. Zidarski i krovoporkivački radovi. 05/06/2017 - 20/11/2017
8 KBC Rijeka Krešimirova 42 51000 Rijeka Okvirni Ugovor o izvođenju strojobravarskih radova na lokacijama KBC Rijeka. Do sada izvedeno 262.665,84 prema narudžbenicama. Izvedeni radovi uključuju izradu ograda, rešetki, jarbola, ključeva, nadstrešnica, vrata, nosivih stupova od čelika i inoxa. 06/09/2016 - 29/12/2017

2016

1 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Zidarski, soboslikarski, gips-kartonski, elektroinstalaterski i podopolagački radovi Izrada, dostava i ugradnja uredskog namještaja Izrada, dostava i ugradnja aluminijske i crne bravarije 12/2015 - 01/2016
2 Sretni Svijet d.o.o. Rendićeva 28 10000 Zagreb Zidarski, gips kartonski, instalaterski i električarski radovi na uređenju interijera kluba "Funk"; I faza 12/2015 - 01/2016
3 Sretni Svijet d.o.o. Rendićeva 28 10000 Zagreb Izrada ventilacijskog sustava, Dobava, doprema i ugradnja šanka, Dobava doprema i ugradnja drvenog namještaja, Izrada sanitarnih čvorova (građevinski, obrtnički i vodoinstalaterski radovi), Izrada akustične obloge prostora, Izrada gips kartonskog i drvenog spuštenog stropa, Zidarski radovi na uređenju interijera kluba „Funk“; II faza 01/2016 - 06/2016
4 Ustanova Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb Bravarski radovi - Popravak fiksnih i teleskopskih tribina na lokacijama SD Peščenica i SD Trnsko 01/2016
5 Ustanova Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb Bravarski radovi - Popravak podiznih konstrukcija koševa za košarku SD Trnsko 02/2016
6 Ustanova Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb Bravarski radovi - Popravak nosača mreže tenisa na lokaciji SP Mladost 04/2016
7 Republika Hrvatska Ministarstvo financija Katančićeva 5 10000 Zagreb Radovi na sanaciji AB konstrukcije nadstrešnice na graničnom prijelazu Duboševica 04/2016
8 Ustanova Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb Bravarski radovi - Popravak podiznih konstrukcija koševa za košarku ŠD Trešnjevka 05/2016
9 Ustanova Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11 10000 Zagreb Bravarski radovi - Popravak mehanizma koševa na lokaciji Dom sportova Elektro radovi - Reparatura elektromotora Nabava opreme - Demontaža postojećih koš tabli, nabava, doprema i montaža novih koš tabli prema FIBA pravilima 06/2016
10 Vodotehnika d.d. Koturaška cesta 49 10000 Zagreb Dobava doprema i ugradnja informatičke opreme u Kontrolnoj sobi, strojarnicama i postojećoj kontrolnoj sobi uključivo isporuka, ugradnja i konfiguracija servera, isporuka ugradnja i konfiguracija aktivne i pasivne mrežne opreme, spajanje i puštanje u pogon. Dobava, doprema i ugradnja sustava videonadzora koji se sastoji od mrežnog snimača, 5 pokretnih HD kamera, upravljačke konzole i monitora. Dobava doprema i ugradnja sustava ozvučenja na novim i postojećim fontanama koji se sastoji od procesora, 6 pojačala i 36 zvučnika uključivo sa integracijom postojećih pojačala. 05-06/2016
11 HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek Šetalište k.F.Šepera 1a 31000 Osijek Antikorozivna zaštita i bojanje ŽSTS na području Elektroslavonije Osijek Stanice su dimenzije 8200 x 1940 x 620 mm izrađene od UNP 10 stupovi, poprečni nosači UNP 12, ispuna rešetki među stupovima plosnato željezo 50 x 8 mm. Izvodi se premazivanje korodiranih dijelova ili cijele stanice sredstvom za pretvorbu hrđe u kemijski stabilnu podlogu, premaz spoja beton-čelik sredstvom PCI SECORAL 2K, premazivanje cijele stanice bojom sintol srebro. Premazuje se 66 komada ŽSTS. 06-08/2016
12 PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88a 10000 Zagreb Antikorozivna zaštita objekata za transport plina i isporuku plina RTP Zapadna, Središnja, Sjeverna, Istočna i Južna Hrvatska u 2016. godini Antikorozivna zaštita vanjske armature, vanjske građevinske bravarije, unutrašnje građevinske bravarije i unutrašnje armature ukupno: 7195 m2 05-08/2016
13 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Izrada i montaža kliznih vrata na ulaze u dvorište OŠ Marina Držića i OŠ Trnjanska 08/2016
14 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvođenje radova na preuređenju svlačionica za tenis na lokaciji ŠP Mladost Fasadrski, vodoinstalaterski,elektroradovi, keramičarski i soboslikarski radovi na obnovi svlačionica 09/2016
15 GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10000 Zagreb Izvedba zaštitne ograde na DV Vrapče, Mihovila Gračanina 4a u okviru projekta ZagEE Izvedba ograde od perforiranog čeličnog lima, izvođenje zaštita za radijatore te čeličnih stepenica 10/2016

2015

1 Pružne Građevine d.o.o. Međimurska 4 10109 Zagreb Izrada, doprema i montaža oglasnih panoa duljine 1400mm od aluminijskih L profila (7kom) i Inox samostojećih košarica sa pepeljarom od INOX AISI 304 zapremine 20l (7kom) 05/2015
2 GRAD SPLIT Obala kneza Branimira 17 21000 Split Nabava i ugradnja kaveza za mali nogomet na GK Pujanke i GK Neslanovac, Kavezi dimenzije 1400x800cm visine 400cm od čeličnog lima, Učvršćenje u podlogu čeličnim ankerima, u sklopu sa zaštitnom mrežom i golovima 06/2015
3 HAC-ONC d.o.o. Koturaška cesta 43 10000 Zagreb Demontaža oštećenog i montaža novog profilnog lima (6m2), demontaža oštećenih i montaža novih stropnih lampi (4kom), izrada i montaža opšavnog lima (3,2m) i izrada i montaža rešetke s okvirom i ispunom od vibro pletiva (4m2) 06-07/2015
4 PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88a 10000 Zagreb Antikorozivna zaštita objekata za transport plina u regijama STP Antikorozivna zaštita vanjske armature, vanjske građevinske bravarije, unutrašnje građevinske bravarije i unutrašnje armature ukupno: 6718,3 m2 07-08/2015
5 ZAGREBAČKI HOLDING Podružnica ZET Ulica grada Vukovara 41 10000 Zagreb Izrada dijelova tramvaja od obojenih metala Prirubnica rukohvata – „T“ konzola fi30mm 190 komada Materijal: Al Si 10 Mg 05 Donja prirubnica stupa fi 35mm 20 komada Materijal: Gal Mg Si 10/2015
6 HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek Šetalište k.F.Šepera 1a 31000 Osijek Antikorozivna zaštita s premazom željezno rešetkastih TS Premazivanje korodiranih dijelova sredstvom za pretvorbu hrđe u kemijski stabilnu podlogu, premazivanje bojom postojanom na sve vrste atmosferilija Premazuje se 40 komada željezno rešetkastih TS 10/2015
7 HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek Šetalište k.F.Šepera 1a 31000 Osijek Antikorozivna zaštita s premazom željezno rešetkastih TS Premazivanje korodiranih dijelova sredstvom za pretvorbu hrđe u kemijski stabilnu podlogu, premazivanje bojom postojanom na sve vrste atmosferilija Premazuje se 10 komada željezno rešetkastih TS 10/2015
8 Sretni Svijet d.o.o. Rendićeva 28 10000 Zagreb Zidarski, gips kartonski, instalaterski i električarski radovi na uređenju interijera kluba "Funk"; I faza 12/2015 - 01/2016
9 HEP-ODS d.o.o. Elektrodalmacija Split Poljička 73 21000 Split Izrada i montaža jednokrilnih vrata na postavljeni okvir. Vrata izrađena od hladno valjanog čeličnog lima debljine 2 mm (EN 10131). U njima se nalaze PVC prozorčići "EMKA" dimenzija 175x125 mm izrađenih od polikarbonatnog stakla sa brtvom za očitanje brojila (4 komada) koji se montiraju u prethodno laserski-plazmom probijene rupe u limu/vratima. Sve bojano elektrostatski brzosušećom bojom za metal  WS-PLAST M4200 Ugrađeno 48 komada vrata. 12/2015

Želite više informacija? Kontaktirajte nas putem kontakt forme